Privacyverklaring

 

Domeq B.V. verzameld persoonsgegevens voor de diensten die wij faciliteren. Onze diensten zijn zichtbaar op onze website. Informatie verzamelen wij online en offline (ook van toepassing op content, advertenties en producten of diensten die wij of namen een derde tonen op onze website en platformen.  In deze verklaring geven wij aan welk soort persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we dit gebruiken. 

Uw AVG rechten kunt u nader bekijken in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens kunt u inzien, aanpassen of verwijderen.

 

Persoonsgegevens

U heeft persoonsgegevens aan ons verstrekt om gebruik te maken van onze diensten. De volgende gegevens leggen wij vast:

 • NAW-gegevens (van u en eventueel uw partner)
 • Contactgegevens (van u en eventueel uw partner)
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Reden waarom u zich inschrijft
 • Rekeningnummer
 • Uw zoek wensen 
 • Uw persoonlijke situatie
 • Gegevens over uw huidige woning
 • Inkomensgegevens, werkgeversverklaring
 • BKR toets
 • Verhuurdersverklaring

 

Toestemming

Wanneer u gebruik maakt van onze website of een ander platform dan bent u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen. Indien u hier niet mee akkoord gaat, dan adviseren wij u om geen gebruik van onze website of platform te maken of andere informatie aan ons te verstrekken. 

 

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen met inachtneming van de wet- en regelgeving. Soms vragen wij u om toestemming te geven. Anderzijds kunnen wij uit uw acties of gedrag afleiden dat u toestemming geeft. Het kan voorkomen dat wij vragen om aanvullende zaken aan te leveren en met uw toestemming verzamelen, gebruiken of openbaar maken. Uiteraard bent u niet verplicht om toestemming te verstrekken. Wanneer u aangeeft om geen toestemming te verlenen dan kan dit een uitsluiting van uw deelname betekenen. Indien u wel toestemming verleent, dan bent u ermee akkoord dat dit niet in de voorwaarden van de privacyverklaring staat weergegeven. 

 

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt om bijvoorbeeld een woning te huren, een applicatie die u gebruikt of product of dienst van ons afneemt, opmerking op ons platform plaatst of een enquête invult, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (van u en eventueel uw partner)
 • Contactgegevens (van u en eventueel uw partner)
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Reden waarom u contact met ons opneemt
 • Activiteiten op onze website, surfgedrag, IP-adres, internetbrowser en apparaat type

Uit openbare data en informatie van derden verzamelen wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (van u en eventueel uw partner)
 • Leeftijd
 • Informatie uit berichten, blogs die openbaar gedeeld worden
 • Advertenties (afhankelijk van de voorkeuren voor persoonsgerichte advertenties)

 

Jonger dan 16 jaar?

Bij het verwerken van persoonsgegevens hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij deze jongeren toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij hun kinderen. Indien u denkt dat u kind gegevens bij ons heeft achtergelaten. Neem dan contact met ons op, zodat wij de gegevens kunnen verwijderen.

 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Uw gegevens die u achterlaat bij ons worden bewaard. Er is geen termijn vastgelegd van het bewaren en verwerken van uw gegevens. Wij gebruiken u gegevens om u van dienst te kunnen zijn voor het aangaan, uitvoeren van overeenkomsten, het beheren van relaties en het vergroten van ons klantenbestand.

 

Voor de volgende doelen gebruiken wij u gegevens:

 • Verzenden van nieuwsbrieven, reclame
 • Om contact met u op te nemen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Wij analyseren uw gedrag op onze en andere websites om daarmee onze dienstverlening te verbeteren en af te stemmen op ons aanbod van producten en diensten
 • Wanneer u een woning bij ons huurt, gebruiken wij uw gegevens om contact met u te onderhouden, advies te geven.

 

Website bezoek

Bezoekt u onze website dan worden u gegevens bijgehouden. Op basis van het IP-adres van uw computer registreren wij bezoek en klikgedrag. Hiermee optimaliseren wij de website. Gegevens die wij registeren zijn voor eigen gebruik om onze website te optimaliseren.

Middels Google Analytics zien wij hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze advertenties zijn. De informatie van uw computer wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor nadere info kunt u Privacybeleid van Google en Google Analytics raadplegen.

Google verzameld gegevens hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt. Ze vertrekken ons informatie over onze website, advertenties en campagnes. Google kan informatie aan derden verschaffen. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de informatie te gebruiken voor andere Google Diensten. 

Op onze website zijn buttons die verwijzen naar een promotie op bijvoorbeeld sociale netwerken. Deze codes worden aangeleverd door de sociale netwerken zelf en plaatsen een cookie (zie verder in de privacyverklaring). Voor nadere informatie over de sociale netwerken verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de sociale netwerken zelf. 

Bewaartermijn

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ze verzameld zijn. We bewaren de gegevens voor een langere periode, zodat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. We behandelen de gegevens conform de privacyverklaring zolang we ze bewaren. We vertrekken geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak, zoals voorkeursinstellingen. Het afmelden voor cookies kunt zelf inregelen.

 

Gegevens aanpassen?

Uw persoonsgegevens kunt u corrigeren of verwijderen door een e-mail naar on st sturen. Wanneer u inzake wenst of een correctie of wijziging, kunnen wij u vragen om een kopie van uw ID kaart mee te sturen. 

 

Klachten

Heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op

Deze privacyverklaring wijzigt  regelmatig. Wij raden u aan om de verklaring regelmatig te bekijken.